Training

Training De Eigen wijs! Gesprekswijzer

Voor professionals

Anders dan anders

De hersenen van hoogbegaafde mensen functioneren anders dan standaard. Ze zijn als het ware ‘anders bedraad’. Dit hoeft geen probleem te zijn als de omgeving of het systeem waarin zij verkeren passend is. Helaas dit niet altijd het geval. Hierdoor kunnen zij belemmerd worden in hun ontwikkeling, met alle gevolgen van dien. Onvoldoende inzicht, te weinig kennis, vooroordelen, aannames en overtuigingen zijn hiervan de oorzaak. Dit vraagt om het goede gesprek!

Wijzer via de gesprekswijzer
Het stellen van de juiste vragen kan zichtbaar maken waar behoeften en ontwikkelkansen liggen. Als hulpmiddel heb ik ‘De Eigen wijs! Gesprekswijzer’ ontwikkeld. Aan de hand van een 64 stellingen kun je de diepte ingaan. Deze stellingen hebben te maken met vijf belangrijke thema’s: het brein, het hart, de omgeving, de rugzak en de belemmeringen.

Eigen wijsheid
De stellingen die worden herkend, worden verzameld. Deze ‘eigen wijsheid’ levert waardevolle informatie op. Aan het eind van het gesprek kan een helder ‘praatstuk’ of verslag worden opgeleverd, waarmee diverse partijen zoals hulpverleners en onderwijsinstellingen aan de slag kunnen gaan.

Voor wie?
Deze training is bestemd voor iedereen die kennis heeft van hoogbegaafdheid zoals hoogbegaafdheidsspecialisten en professionals.

Doel
Het doel van de training is, inzicht geven in de wijze waarop met de gesprekswijzer gewerkt kan worden.

Inhoud van de training
Tijdens de 3 uur durende training wordt uitleg gegeven over ‘De Eigen wijs! Gesprekswijzer’. Daarnaast wordt er in twee- of drietallen geoefend met twee versies. Een ‘knutsel-versie’ voor kinderen en tieners en een ‘kaartenbord-versie’ voor (jong)volwassenen.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 450,00 per deelnemer, exclusief btw en inclusief 5 knutselboxen en 1 gespreksbord met 64 kaartjes. De training wordt zowel in-company als op diverse locaties in Nederland gegeven. De maximale groepsgrootte bedraagt 6 personen.

Vragen
Heb je een vraag neem dan contact met mij op.
 
Aanmelden
Wil je deelnemen aan de training? Meld je dan hieronder aan.