Training

Training De Eigen wijs! Gesprekswijzer

Voor gemeenten en scholen

Anders dan anders

De hersenen van hoogbegaafde mensen functioneren anders dan standaard. Ze zijn als het ware ‘anders bedraad’. Dit hoeft geen probleem te zijn als de omgeving of het systeem waarin zij verkeren passend is. Helaas dit niet altijd het geval. Hierdoor kunnen zij belemmerd worden in hun ontwikkeling, met alle gevolgen van dien. Onvoldoende inzicht, te weinig kennis, vooroordelen, aannames en overtuigingen zijn hiervan de oorzaak. Dit vraagt om het goede gesprek!

Wijzer via de gesprekswijzer
Het stellen van de juiste vragen kan zichtbaar maken waar behoeften en ontwikkelkansen liggen. Als hulpmiddel heb ik ‘De Eigen wijs! Gesprekswijzer’ ontwikkeld. Aan de hand van een 64 stellingen kun je het gesprek aan gaan. Deze stellingen hebben te maken met vijf belangrijke thema’s: het brein, het hart, de omgeving, de rugzak en de belemmeringen.

Eigen wijsheid
De stellingen die worden herkend, worden verzameld. Deze ‘eigen wijsheid’ levert waardevolle informatie op. Aan het eind van het gesprek kan een helder ‘praatstuk’ of verslag worden opgeleverd, waarmee diverse partijen zoals hulpverleners en onderwijsinstellingen aan de slag kunnen gaan.

Voor wie?
Leerplichtconsulenten, RMC-trajectbegeleiders, jongerenwerkers, klantregisseurs, leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, mentoren en decanen etc.

Doel
Het doel van de training is, het aanreiken van tools die inzicht kunnen bieden in de behoeften en ontwikkelkansen van hoogbegaafden. Van basisschoolleerling tot thuiszitter, van student tot voortijdig schoolverlater en van werkende tot werkzoekende.

Inhoud van de training
Tijdens de training wordt ingezoomd op de hoogbegaafdheidsproblematiek en de uitdagingen op het gebied van communicatie. Daarnaast zal gewerkt worden met ‘De Eigen wijs! Gesprekswijzer’. Er zijn twee versies ontwikkeld. Een ‘knutsel-versie’ voor kinderen en tieners en een ‘kaartenbord-versie’ voor (jong)volwassenen.

Kosten
De kosten voor deze dagtraining bedragen € 750,00 per deelnemer, exclusief btw en inclusief 5 knutselboxen en 1 gespreksbord met 64 kaartjes. De training wordt zowel in-company als op diverse locaties in Nederland gegeven. De maximale groepsgrootte bedraagt 6 personen.

Vragen
Heb je een vraag neem dan contact met mij op.
 
Aanmelden
Wil je deelnemen aan de training? Meld je dan hieronder aan.